Esimerkkejä töistä, joissa olen pyrkinyt tekemään sekatekniikalla tehdyistä kuvituksista 
liikkuvia kuvituksia. Prosessi on vielä kesken.